Flåtbid

Af dyrlæge Trine Dueholm
Hvad er flåter hos katte?
I Danmark findes der ca. 20 forskellige arter af flåter, men skovflåten er uden tvivl den flåt, som katte oftest kommer i kontakt med. Skovflåten er meget udbredt i Danmark, og problemer med skovflåter har været stærkt stigende de sidste år på grund af vækst i antallet af råvildt, der er flåtens vigtigste vært.

Efter at ægget er klækket, har skovflåter tre stadier i deres livscyklus: Larve, nymfe og voksen flåt. I hvert udviklingsstadie skal de suge blod én gang fra et varmblodet dyr for at udvikle sig til næste stadie. Flåten er derfor afhængig af at finde et dyr, den kan suge blod fra og vil hage sig fast i forbipasserende dyr, som den kan suge fra. Efter 6-14 dage på dyret - alt afhængig af flåtens udviklingstadie - vil den igen forlade sin vært for at udvikle sig til næste stadie i det fri. Hvert udviklingsstadie hos flåten tager ca. 1 år.

Hvad er symptomerne på flåtbid hos katte?
Hvis din kat har en flåt eller er blevet bidt af en flåt, vil den tit ikke have symptomer, selv om der godt kan være rødme og irritation i huden. Der findes en teori om, at rødme efter flåtbid øger sandsynligheden for, at der kan opstå infektion og en eventuel overførsel af borrelia-bakterier.

Voldsomme angreb af flåter (flere hundrede) kan i sjældne tilfælde give blodmangel. Flåterne suger blod fra katten, og det kan betyde, at katten bliver sløv og nedstemt, mister ædelysten og får blege slimhinder i mund og øjne.

Hvordan kan din dyrlæge stille diagnosen flåtbid?
Dyrlægen vil under de indledende undersøgelser se pelsen igennem og mærke efter, om der er nogen forandringer. Hvis flåterne ikke har suget blod endnu, kan de være så små, at dyrlægen overser dem, og derfor er det vigtigt, at du selv jævnligt mærker din kat efter for flåter.

Hvordan behandles flåtbid?
Hvis du eller din dyrlæge opdager, at katten har én eller flere flåter, er det vigtigt, at de bliver fjernet med det samme. Den bedste måde at fjerne en flåt på er ved at benytte en speciel flåttang, der sørger for, at hele flåten bliver fjernet - inklusiv munddelene, der sidder begravet under kattens hud. Munddelene under huden er vigtige at få med, for hvis de ikke bliver fjernet, kan de være årsag til hudreaktioner og evt. betændelse.

Hvis du ikke har en flåttang, kan du forsøge at trække flåten ud ved med en finger at køre flåtens krop rundt i cirkler, indtil den selv slipper taget og forsigtigt kan trækkes ud. Forsøg på at kvæle flåten med margarine, æter eller lignende, inden den trækkes ud, bliver ikke anbefalet af dyrlægerne. De forskellige midler generer nemlig tit kattens hud og pels mere end selve flåten.

Det er generelt en god idé at anskaffe sig en flåttang, hvis katten jævnligt bliver angrebet af flåter.

Hvordan er fremtiden for din kat, hvis den har flåtbid?
Hvis flåterne bliver fjernet fra katten, opstår der som regel ikke problemer efter et flåtbid. Men hvis katten har udviklet rødme i det område, hvor flåten har siddet, skal du tage katten med til dyrlægen. Katten kan have fået en infektion, der eventuelt skal behandles med antibiotika.

I meget sjældne tilfælde kan flåter overføre mere alvorlige sygdomme, som f.eks. borreliose, til katte. Sygdommen er alvorlig og kan være dødelig, men den er meget sjælden hos katte i Danmark. Hvis man som ejer opdager, at katten har fået en flåt, behøver man normalt ikke at frygte sygdommen. Flåten skal have siddet på dyret i mindst 24-48 timer, før den kan overføre bakterier, og derfor er det vigtigt at fjerne flåter fra katten, så snart de bliver opdaget.

Hvorfor får katte flåtbid?
Katte får flåtbid, hvis en flåt hager sig fast på kattens krop for at suge blod. Skovflåterne findes især i kratskov, bregnekrat og højt græs, så hvis katten bevæger sig rundt i den slags områder, særligt i marts-juni og august-september, er der stor sandsynlighed for, at den får flåtbid. Hvad er risikoen for, at din kat får flåter?
Skovflåter er følsomme over for udtørring, og de lever derfor især i kratskove, bregnekrat og højt græs. Der er flest flåter i perioderne marts-juni og august-september. Hvis din kat i færdes i skov- eller græsområder i de perioder, er det meget sandsynligt, at den flere gange i løbet af sit liv vil blive angrebet af én eller flere flåter.

Risikoen for at din kat får flåtbid kan dog blive reduceret betydeligt, hvis katten bliver behandlet med midlet Frontline®, der foruden at forebygge loppeangreb også beskytter mod flåter. Midlet Ex-Spot®, der kan anvendes til hunde mod flåtbid, må IKKE bruges til katte, da det kan slå katten ihjel.
Risikoen for, at indekatte får flåtbid, er uendelig lille.

Kilde: Netdyredoktor.dk